Μπαλκ κάριερ

Πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc. Μενού πλοήγησης

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από τις ίδιες τις Εταιρίες, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των Εταιριών.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε [όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου emailτον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση εργασίας, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας μας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, κ.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συνιστούν: α η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα η μεταφορά φορτίου και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης CCTV και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας; Για την αποτελεσματική οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών, τις οποίες επιθυμείτε να λάβετε Όταν συνεργάζεστε μαζί μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλούς μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων μέσω της ιδιοκτησίας και διαχείρισης φορτηγών πλοίων. Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στις λίστες επικοινωνίας μας μέσω της συμπλήρωσης αντίστοιχης φόρμας που παρέχεται στον ιστότοπό μας, ώστε να είμαστε σε θέση να σας αποστέλλουμε Δελτία Τύπου, Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία που αφορούν την δραστηριότητα της Εταιρίας.

PRIVACY NOTICE

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στις φόρμες του ιστότοπού μας για να ακούσετε την παρουσίαση αποτελεσμάτων τριμήνου. Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την διαχείριση οποιωνδήποτε αιτημάτων που υποβάλλετε ή για την εν γένει διαχείριση των παραπόνων σας, καθώς και για την υποβολή των βιογραφικών σας. Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, η Εταιρίες θα σας αποστέλλουν Δελτία Τύπου, Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία που αφορούν την δραστηριότητά της.

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων Οι επιχειρηματικοί μας σκοποί, για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εσάς. Προτεραιότητα μας καθίσταται η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας σας στις ψηφιακές μας πλατφόρμες, ώστε να λαμβάνετε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που αναζητάτε.

Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις Όταν για πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου των Εταιριών μας εξετάζει την πληρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων.

Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών Όταν χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης CCTV και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων. Επίσης, η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να τύχει κοινοποιήσεως στις κρατικές αρχές, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των φορολογικών και εταιρικών υποχρεώσεων των Εταιριών μας. Συνεργάτες των Εταιριών μας διαφημιστικές, δικηγορικές κτλ Οι Εταιρίες διατηρούν συνεργάτες στους οποίους αναθέτουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό τους.

Συλλογή και Παρουσίαση Θαλάσσιων Ρυπαντών

Στις περιπτώσεις αυτές, οι Εταιρίες παραμένουν υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζουν τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφουν δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτουν εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω οι Εταιρίες ενδέχεται να διαβιβάζουν και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού και ενημέρωσης των δραστηριοτήτων των Εταιριών με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεση επεξεργασίας. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης δραστηριοτήτων των Εταιριών διαφημιστικές ενέργειεςτα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

Το πλήρωμα αποτελείται από τον πλοίαρχοτο προσωπικό καταστρώματοςτο προσωπικό μηχανής και το προσωπικό γενικών υπηρεσιών.

Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος πρόσβασης πατήστε εδώ. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος διόρθωσης πατήστε εδώ.

πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc πράσινος καφές

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν μπάρες αδυνατίσματος επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κ. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος διαγραφής πατήστε εδώ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: α όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, β όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, γ όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και δ όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Τροφές για απώλεια βάρους

Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας πατήστε εδώ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία πατήστε εδώ. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος στη φορητότητα πατήστε εδώ.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανακαλέσετε. Κατάρτιση Προφίλ Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του.

Кстати, Ричард просил передать, что любит тебя и не забыл. - Казнь потрясла ее, - прокомментировал Макс.

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν συγκατατίθεσθε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρίας. Περαιτέρω, πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc να πραγματοποιείται κατάρτιση προφίλ από μέσα κοινωνικής πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc, των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούν οι Εταιρίες για σκοπούς ενημέρωσης των δραστηριοτήτων τους Ελληνικά Information on πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc Processing of Personal Data Introduction We would like to reassure you that for Seanergy Maritime Holdings Corp.

Αναθεώρηση βοτανολογικό τσάι αδυνατίσματος such reason we are taking appropriate steps to protect the personal data we process and to ensure that the processing of personal data is always carried out in accordance with the obligations laid down by the legal framework, both by the Company itself and by those third parties that process personal data on behalf of the Company.

Which are the legitimate grounds for processing your personal data? Legitimate grounds for processing your personal data constitute as follows: a the provision of the services assigned to us by you, for e. Thus, we use CCTV and security cameras, in order to be able to protect the safety and security of individuals, materials, facilities, including our vessels. How and why do we use your personal data? To inform you on matters relating to the provision of services, which you wish to receive In a case when, i.

To safeguard our legal interests and to Διευθύνων Σύμβουλος αδυνατίσματος mcdonalds individuals and goods We use closed circuit television CCTV and security cameras in order to be able to protect the safety and security of individuals, materials and το καλύτερο τσάι αδυνατίσματος για απώλεια βάρους. To whom do we share your personal data?

The Company informs you that may share personal data with the following categories of recipients: Public authorities, Law enforcement institutions When, for example, data disclosure πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc vital for the judicial satisfaction of our legal claims, the relevant data are shared with the competent judicial authorities. In addition, data disclosure may take place towards state authorities, when it is considered essential for the fulfilment of the tax and corporate obligations of our company.

Μακιγιάζ Σήμερα: Μισό Eyeliner και Κίτρινο Κραγιόν

Third party companies we cooperate with advertisement, law firms, etc Our Company shares your data with third parties, which have been assigned with the processing of your data on our behalf.

In those cases, the Company remains responsible for your data processing, and defines the specifics of the processing. Our Company concludes data processing agreements with such third parties, in order to ensure the compliance of the process with the current legal framework, and the free exercise of the rights of every natural person under the current legal framework.

πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc 10 ημέρες για να χάσετε βάρος

Furthermore, the Company may share your data with cooperating third companies for purposes of sending informational material and information regarding the business activities of the Company, under the condition that your consent has been provided.

Retention period The retention period is decided on the basis of the following specific criteria, as the case may be: When processing is imposed as a requirement under provisions of the applicable legal framework, your personal data shall be stored for as long as required by the relevant provisions.

For purposes of information and communication of the business activities of the Company marketing activitiesyour personal data shall be kept until your consent is withdrawn.

Μπαλκ κάριερ

This can be done by you at any time. The revocation of consent does not affect the legality of consent-based processing in the period prior to said revocation.

What are your rights in respect to your personal data Every natural person whose data are being processed by the Company enjoys the following rights: Right of Access: You have the right to be aware and verify the legitimacy of the processing. So, you have the right to access the data and get additional information about their processing.

In order to upload the request form relating to the exercise of the right of access, press here. Right to rectification: You have the right to review, correct, update or modify your personal data by contacting the Communications Manager at the above contact details.

πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc λιποδιαλύτης οχιάς

In order to upload the request form relating to the exercise of the right to rectification, press here.

Right to erasure right to be forgotten : You have the right to request the deletion of your personal data when we process it based on your consent or in order to protect our legitimate interests.

πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc η καλύτερη θεραπεία απώλειας βάρους

In all other cases such as, indicatively, where there is a contract, an obligation to process personal data required by law, public interestsuch right shall be subject to specific restrictions or shall not exist, as the case may be. In order to upload the request form relating to the exercise of the right to erasure, press here. Right to restriction of processing: You have the right to request the restriction of processing of your personal data in the following cases: a when the accuracy of the personal data is questioned and until such data is verified, b when you object to the deletion of personal data and request the restriction of their use rather than their deletion, c when such personal data are no longer necessary for processing purposes, they are, however, indispensable for the foundation, exercise, support of legal claims, and d when you oppose to the processing and until it is verified that there are legitimate grounds that concern us and supersede the reasons for which you are opposed to the processing.

In order to upload the request form relating to the exercise of the right to restriction of processing, press here. Right to object: You are entitled to object to the processing of your personal data, at all times, in case where, as described above, this is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by us as controllers, πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc well as in the processing for direct marketing purposes and building consumer profile.

In order to upload the request form relating to the exercise of the right to object, press here. Right to data portability: You have the right to receive your δίαιτες απώλειας βάρους που λειτουργούν data free of charge in a structured, λιποδιαλύτης οχιάς used and machine-readable format that allows you to access, use, and edit them.

Moreover, you have the right to request from us, if it is technically feasible, to transmit the data directly to another controller. Such right to do so exists for the data you have provided to us and their process is carried out by automated means based on your consent or performance of a relevant contract.

In order to upload the request form relating to the exercise of the right to data portability, press here. Right to withdraw your consent: In cases where processing is based on your consent, you have the right to withdraw it without affecting the legality of consent-based processing in the period prior to said revocation. Profiling Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

We inform you that profiling takes place for reasons of commercial promotion when you consent to receive information regarding the business activities of the Company.

Additionally, profiling may take place through social media, the services of which are used by the Company for reasons of providing information about πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc business activities. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρίας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας; Για την αποτελεσματική οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών, τις οποίες επιθυμείτε να λάβετεΌταν συνεργάζεστε μαζί μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλούς μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων μέσω της ιδιοκτησίας και διαχείρισης φορτηγών πλοίων.

Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη πώς να χρησιμοποιήσετε το κιτ απώλειας βάρους vlcc της σχέσης μας με εσάςΕνδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την διαχείριση οποιωνδήποτε αιτημάτων που υποβάλλετε ή για την εν γένει διαχείριση των παραπόνων σας, καθώς και για την υποβολή των βιογραφικών σας. Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μαςΕφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, η Εταιρία θα σας αποστέλλει Δελτία Τύπου, Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία που αφορούν την δραστηριότητά της.

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων.