Sostis - Ιερός Ναός Αγίου Σώστη Νέας Σμύρνης

Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο

Μετάφραση: αρχιμ. Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ.

το σώμα μπορεί να χάσει λιπώδη κύτταρα δίαιτα με σταθερούς κανόνες

Συμεών Η μετάφραση των αναγνωσμάτων της Παλαιάς Διαθήκης σε μετάφραση του Ι. Ψαλμὸς Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Ο Διάκονος τις αιτήσεις… και ο ιερέας την εκφώνηση… Έπειτα ψάλλουμε σε ήχο Δ΄ : Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, φώναξα δυνατά προς Εσένα, άκουσέ με καλά, άκουσέ με Κύριε.

Κύριε, φώναξα δυνατά προς Εσένα, άκουσέ με. Πρόσεξε στη φωνή της δέησής μου, την ώρα που κραυγάζω προς Εσένα, άκουσέ με Κύριε. Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου μπροστά Σου σαν θυμίαμα. Η ανύψωση των χεριών μου ας γίνει δεκτή σαν εσπερινή θυσία. Άκουσέ με, Κύριε. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.

Κύριε, Κύριε, εάν εξετάσεις αμαρτίες, ποιος μπορεί να σταθεί; παίρνω όμως το θάρρος γιατί σε σένα υπάρχει η συγχώρεση. Πριν το Σταυρό σου Κύριε, το βουνό μιμούνταν τον ουρανό, το σύννεφο απλωνόταν σαν σκηνή.

Όταν εσύ μεταμορφωνόσουν και έδινε για σένα μαρτυρία ο Πατέρας, ήταν παρόντες ο Πέτρος μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, επειδή επρόκειτο να είναι μαζί σου και στον καιρό της παράδοσής σου, έτσι ώστε, αφού δουν τα θαυμάσιά σου, να μην δειλιάσουν στα παθήματά σου, τα οποία καταξίωσέ μας Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο προσκυνήσουμε με ειρήνη, εξαιτίας του μεγάλου σου ελέους. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.

Για το όνομά σου, σε περιμένω, Κύριε. Περιμένει η ψυχή μου την υπόσχεσή σου.

Στήριξε η ψυχή μου την ελπίδα στον Κύριο. Το ίδιο… Στίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. Πριν το Σταυρό σου Κύριε, αφού πήρες μαζί σου τους μαθητές σε βουνό ψηλό, μεταμορφώθηκες μπροστά τους, φωτίζοντάς τους με τις ακτίνες της δύναμής σου, φανερώνοντας από εδώ φιλανθρωπία, από εκεί εξουσία, θέλοντας να δείξεις τη λαμπρότητα της Ανάστασης, της οποίας αξίωσε και εμάς, Θεέ μας, με ειρήνη, σαν εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος που είσαι.

Διότι στον Κύριο υπάρχει το έλεος και πολλή σε αυτόν λύτρωση· και αυτός θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες τις ανομίες του. Το ίδιο….

Full text of "Εργα αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου"

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο, πάντες οἱ λαοί. Δοξολογείτε τον Κύριο όλα τα έθνη, επαινέστε Τον όλοι οι λαοί.

Όταν μεταμορφώθηκες σε βουνό ψηλό, Σωτήρα μας, έχοντας τους κορυφαίους των μαθητών, έλαμψες με δόξα, φανερώνοντας, ότι αυτοί που διέπρεψαν στο ύψος των αρετών, θα αξιωθούν να πάρουν και τη θεϊκή δόξα. Συζητώντας επίσης με το Χριστό, ο Μωϋσής και ο Ηλίας έδειχναν, ότι κυριεύει σε ζωντανούς και νεκρούς και ότι αυτός ήταν ο Θεός που παλαιότερα μίλησε μέσω του νόμου και των Προφητών, για τον οποίο και η φωνή του Πατέρα, από σύννεφο φωτεινό, έδινε μαρτυρία λέγοντας· Αυτόν να ακούτε, ο οποίος μέσω του Σταυρού αιχμαλώτισε τον Άδη και δίνει ως δώρο στους νεκρούς την αιώνια ζωή.

Το βουνό Σινά που άλλοτε στην παράδοση των 10 εντολών ήταν σκοτεινό και καπνισμένο, τώρα είναι τίμιο και άγιο, στο οποίο στάθηκαν τα πόδια σου Κύριε· διότι το προαιώνιο καλυμμένο μυστήριο, στους τελευταίος καιρούς το φανέρωσε η φρικτή σου Μεταμόρφωση, στον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, που μη μπορώντας στόχο να χάσετε βάρος αντέξουν την ακτίνα του προσώπου σου και την λαμπρότητα των χιτώνων σου, έπεφταν με το πρόσωπο στη γη, οι οποίοι και κυριευμένοι από την έκσταση, θαύμαζαν βλέποντας τον Μωϋσή και τον Ηλία να συζητούν Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο σένα για όσα επρόκειτο να σου συμβούν· και φωνή από τον Πατέρα έδινε μαρτυρία λέγοντας· Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός στον οποίο ευαρεστήθηκα, αυτόν να ακούτε, ο οποίος και δίνει στον κόσμο το μέγα έλεος.

Καὶ νῦν Ἦχος πλ.

χάστε βάρος γρήγορα κατά 10 κιλά σε ένα μήνα φθηνή και γρήγορη δίαιτα απώλειας βάρους

Σοῦ δὲ Σωτήρ μεταμορφουμένου, τὸ Θαβώριον ὄρος φωτὶ ἐσκέπετο. Προτυπώνοντας την Ανάστασή σου, Χριστέ ο Θεός μας, τότε παίρνεις μαζί σου τους τρεις σου μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, όταν ανέβηκες στο Θαβώρ. Καθώς λοιπόν μεταμορφωνόσουν, Σωτήρα, το όρος Θαβώρ σκεπαζόταν από φως.

GIACOMO LEOPARDI’S “DIALOGUE BETWEEN PLOTINUS AND PORPHYRY”

Οι Μαθητές σου, Λόγε, έριξαν τους εαυτούς τους στο έδαφος της γης, μη μπορώντας να βλέπουν την αθέατη μορφή· Άγγελοι υπηρετούσαν με φόβο και τρόμο, οι ουρανοί έφριξαν, η γη τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη, τον Κύριο της δόξας. Εἴσοδος, Σοφία Ὀρθοί! Ο Χριστός είναι Σοφία.

φόρουμ αδυνατίσματος με φυσικό τσάι ξυπνήστε βοηθήστε να χάσετε το λίπος στην κοιλιά

Σηκωθείτε όρθιοι. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, Διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. Ιησού Χριστέ το γλυκό φως της αγίας δόξας του αθάνατου Πατέρα, του ουρανίου, του αγίου, του μακαριστού, αφού ήλθαμε με τη δύση του ηλίου και είδαμε το φως του δειλινού, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον τριαδικό Θεό. Σου αξίζει σε κάθε καιρό να υμνείσαι με χαρούμενες φωνές Υιέ του Θεού.

συγχαρητήρια για τη δίαιτά σου αδυνάτισμα μοσχαρίσιο stroganoff

Γι΄αυτό ο κόσμος σε δοξάζει. Προκείμενον ἡμέρας, καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα Εἶπε Κύριος πρὸς Μωϋσῆν· Ἀνάβηθι πρὸς με εἰς τὸ ὄρος, καὶ στῆθι ἐκεῖ, καὶ δώσω σοι τὰ πυξία τὰ λίθινα, τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολάς, ἃς ἔγραψα νομοθετῆσαι αὐτοῖς. Καὶ ἀνέβη Μωϋσῆς εἰς τὸ ὄρος· καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὸ ὄρος, καὶ κατέβη ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινᾶ, καὶ ἐκάλυψεν αὐτὸ ἡ νεφέλη ἓξ ἡμέρας, καὶ ἐκάλεσε Κύριος τὸν Μωϋσῆν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐκ μέσου τῆς νεφέλης. Ηγέρθη ο Μωϋσής και ο ακόλουθος αυτού Ιησούς του Ναυή και ανέβησαν στο υψηλότερον μέρος του όρους του Θεού.

Ο Ααρών και ο Ωρ ιδού είναι μαζή σας. Ο Μωϋσής και ο Ιησούς του Ναυή ανέβησαν στο όρος και η νεφέλη εσκέπασεν αυτό. Κατέβη ως λάμψις η δόξα του Θεού στο όρος Σινά και εσκέπασεν αυτό η νεφέλη επί εξ ημέρας. Την εβδόμην ημέραν ο Κυριος μέσα από την νεφέλην εκάλεσε τον Μωϋσήν. Το είδος της δόξης του Κυρίου ήτο σαν πυρ που εκπέμπει συνεχώς φλόγας επάνω εις την κορυφήν του όρους, ορατόν από όλους τους Ισραηλίτας. Ο Μωϋσής, κατόπιν της προσκλήσεως του Θεού, εισήλθε μέσα εις την νεφέλην, ανέβη στο υψηλότερον σημείον του όρους και ήτο εκεί τεσσαράκοντα ημερονύκτια.

Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα Ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωϋσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον, καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν, ὁ δὲ θεράπων Ἰησοῦς υἱὸς Ναυῆ Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο, οὐκ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο.

η κοιλιά υποστηρίζεται για να χάσει βάρος μπορείτε να χάσετε βάρος σε 1 μήνα

Καὶ εἶπε Μωϋσῆς πρὸς Κύριον· ἰδοὺ σὺ μοι λέγεις. Ἀνάγαγε τὸν λαὸν τοῦτον, σὺ δὲ οὐκ ἐδήλωσάς μοι, ὃν συναποστελεῖς μέτ' ἐμοῦ, σὺ δὲ μοι εἶπας· Οἶδάς σε παρὰ πάντας, καὶ χάριν ἔχεις παρ' ἐμοί. Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωϋσῆν· Καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον, ὃν εἴρηκας, ποιήσω· εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ οἶδά σε παρὰ πάντας. Καὶ λέγει Μωϋσῆς· Δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν. Καὶ εἶπεν· Οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου· οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται.

Καὶ εἶπε Κύριος· Ἰδοὺ τόπος παρ' ἐμοί, καὶ στῆθι ἐπὶ τῆς πέτρας.

Μίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν κατά τρόπον προσωπικόν και οικείον, όπως ομιλεί κανείς προς τον φίλον του. Οταν ο Μωϋσής, αναχωρών από την σκηνήν του, επεσκέπτετο το στρατόπεδον, ο Ιησούς, ο υιός του Ναυή, νέος που τον υπηρέτει, δεν εξήρχετο από την σκηνήν, αλλά έμενε μέσα εις αυτήν. Αλλά συ δεν μου εφανέρωσες, ποίος είναι εκείνος, τον οποίον θα αποστείλης μαζή μου.

Συ μου είπες· Γνωρίζω ότι συ είσαι από όλους τους ανθρώπους ο πλέον εκλεκτός και δι' αυτό έχεις την αγάπην μου και την εύνοιάν μου. Στάσου όρθιος επάνω εις αυτόν τον βράχον. Οταν διέρχεται η θεία μου δόξα, θα σε θέσω εις την οπήν του βράχου, θα σκεπάσω με το χέρι μου το πρόσωπόν σου, έως ότου περάσω. Ο Μωϋσής εστάθη όρθιος πλησίον του και επεκαλέσθη το όνομα του Κυρίου. Καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρας, καὶ ἦλθε καὶ ἐκάθισεν ὑποκάτω ἀρκεύθου, καὶ ἐκοιμήθη, καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ τὸ φυτόν.

Καὶ ἐπέβλεψεν Ἠλιού, καὶ ἰδοὺ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐγκρυφίας ὀλυρίτης καὶ καμψάκης ὕδατος. Καὶ ἀνέστη, καὶ ἔφαγε, καὶ ἔπιε, καὶ ἐπιστρέψας ἐκοιμήθη.

Καὶ ἀνέστη, καὶ ἔφαγε, καὶ ἔπιε, καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἰσχὺϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, ἕως ὄρους Χωρήβ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ἠλιού, ἐπεκάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ μηλωτῇ αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθε Χόλιγουντ συνταγή αδυνατίσματος ἔστη παρὰ τὸ σπήλαιον.

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτόν· Πορεύου, καὶ ἀνάστρεφε εἰς τὴν ὁδόν σου, καὶ ἥξεις εἰς ὁδὸν ἐρήμου Δαμασκοῦ, καὶ χρίσεις τὸν Ἐλισσαιὲ υἱὸν Σαφάτ, ἀντὶ σοῦ εἰς Προφήτην. Τις ημέρες εκείνες έρχεται ο Ηλίας εις την Βηρσαβεέ, πόλιν της φυλής του Ιούδα. Εκεί δε αφήκε τον υπηρέτην του. Ο Ηλίας επροχώρησεν στο εσωτερικόν της ερήμου, δρόμον μιας ημέρας, ήλθε και εκάθισεν υποκάτω από ένα φυτόν, που ωνομάζετο Ραθμέν αρκευθοςκαι έπεσε και εκοιμήθη εκεί κάτω από το δένδρον.

Ο Ηλίας εξύπνησεν, ήνοιξε τα μάτια του και είδεν προς το μέρος, που ανεπαύετο η κεφαλή του, ψημένην κριθίνην λαγάναν και δοχείον με νερό. Εσηκώθη, έφαγε, έπιε και εκοιμήθη πάλιν. Ο Ηλίας εσηκώθη, έφαγε και έπιε. Με την δύναμιν δε της τροφής εκείνης εβάδισεν επί τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας, έως ότου έφθασεν στο όρος Χωρήβ. Εισήλθεν εις ένα εκεί σπήλαιον, όπου και έμεινε. Ετσι και έγινε.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ!

Αίφνης ισχυρότατος άνεμος έπνευσε, που διέλυε όρη και Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο πέτρας, αλλά δεν υπήρχεν ο Κυριος μέσα στον σφοδρόν άνεμον. Επειτα από τον άνεμον έγινε σεισμός μεγάλος, αλλά ούτε μέσα στον σεισμόν υπήρχεν ο Κυριος. Επειτα από τον σεισμόν ήλθε πυρ. Ούτε μέσα στο πυρ υπήρχεν ο Κυριος.

Επειτα από το πυρ ηκούσθη φωνή αύρας λεπτής και δροσεράς.

Η Επιχειρηματολογία στον «Διάλογο μεταξύ του Πλωτίνου και του Πορφύριου» 4. Μετάφραση του «Διαλόγου μεταξύ του Πλωτίνου και του Πορφύριου» 5. Το οικογενειακό του περιβάλλον ήταν καταπιεστικό. Ο Τζάκομο ως πρόωρα ανεπτυγμένος έφηβος ανάλωσε ατελείωτες ώρες με αυτά τα βιβλία, συχνά ξεπερνώντας τους εκπαιδευτές του σε πολυμάθεια και διδάσκοντας τον εαυτό του αρχαίες και νεώτερες γλώσσες. Όμως κατά τη διαδικασία αυτή το σώμα του εξασθένησε για όλη του τη ζωή, φθάνοντας σε σημείο να παραμορφωθεί παθαίνοντας κύφωση, ενώ οι οφθαλμοί του καταστράφηκαν τόσο πολύ, ώστε κατά περιόδους αναγκαζόταν να παραμένει αδρανής χωρίς να διαβάζει.

Εκεί υπήρχεν ο Κυριος. Οταν ο Ηλίας ήκουσε και είδεν αυτό, εκάλυψεν από σεβασμόν και φόβον τα πρόσωπόν του με την μηλωτήν. Εξήλθε και εστάθη κάτω από το σπήλαιον.

φάρμακο αδυνατίσματος dietonus wii ταιριάζει χάστε λίπος στην κοιλιά

Οταν φθάσης εκεί, θα χρίσης τον Ελισαιέ, τον υιόν Σαφάτ, θα τον χρίσης ως προφήτην αντί σου. Εσύ που με το φως σου αγίασες όλη την οικουμένη, μεταμορφώθηκες σε βουνό ψηλό, αγαθέ, δείχνοντας στους Μαθητές σου τη δυναστεία εξουσία σου, διότι λυτρώνεις τον κόσμο από την παράβαση· για Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο σού φωνάζουμε· Εύσπλαχνε Κύριε, σώσε τις ψυχές μας.

Ακολουθεί η ακολουθία της Αρτοκλασίας και έπειτα… Εἰς τὸν Στίχον, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα ταῦτα. Αυτός που παλαιότερα συνομίλησε με τον Μωϋσή, πάνω στο όρος Σινά με σύμβολα, λέγοντας, «Εγώ είμαι Αυτός που υπάρχει», σήμερα πάνω στο όρος Θαβώρ, αφού μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές, έδειξε την πρωτότυπη ομορφιά της ανθρώπινης εικόνας, αφού πήρε πάνω του την ανθρώπινη ουσία, και αφού παρουσίασε μάρτυρες αυτής της χάρης τον Μωϋσή και τον Ηλία, τούς έκανε συμμέτοχους στην ευφροσύνη, οι οποίοι προμήνυαν την ένδοξη, μέσα από το Σταυρό, και σωτήρια Ανάσταση.

  1. Πώς να χάσετε βάρος σε 40 χρόνια
  2. Αμερικανικά προϊόντα απώλειας βάρους
  3. Συνεχείς θεραπείες απώλειας βάρους
  4. Θέλω να χάσω βάρος tpu πόδια

Σοὶ εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σὴ ἐστιν ἡ γῆ. Ο πρόγονος του Θεανθρώπου Δαυΐδ, προβλέποντας τον δικό σου, του μονογενούς Υιού, ερχομό στους ανθρώπους με σάρκα μέσω του Πνεύματος, από μακριά προσκαλεί όλη μαζί την κτίση σε ευφροσύνη και κραυγάζει προφητικά· «το όρος Θαβώρ και το όρος Ερμών στο όνομά σου Θεέ θα νιώσουν αγαλλίαση». Διότι αφού ανέβηκες σε αυτό το βουνό, Σωτήρα μας, μαζί με τους μαθητές σου, την ανθρώπινη φύση που αμαυρώθηκε στο πρόσωπο του Αδάμ, όταν μεταμορφώθηκες, την έκανες πάλι να αστράψει, αφού την μεταστοιχείωσες στη δική σου, της Θεότητάς σου, δόξα και λαμπρότητα· για αυτό σου φωνάζουμε· Δημιουργέ του παντός, Κύριε δόξα σε σένα.

Το ασυγκράτητο της φωτοχυσίας σου και το απλησίαστο της Θεότητάς σου, βλέποντας οι επίλεκτοι των Αποστόλων, πάνω στο όρος της Μεταμόρφωσης, άναρχε Χριστέ, αλλοιώθηκαν με τη θεϊκή έκσταση, και αφού φωτίστηκαν ολόγυρα από φωτεινό σύννεφο, άκουγαν φωνή Πατρική που βεβαίωνε το μυστήριο της δικής σου ενανθρώπησης, ότι δηλαδή ένας υπάρχεις και μετά την σάρκωση, Υιός μονογενής και Σωτήρας του κόσμου.

Στον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους επίλεκτους μαθητές σου Κύριε, σήμερα έδειξες στο όρος το Θαβώρ, τη δόξα της θεϊκής σου μορφής· διότι έβλεπαν τα ρούχα σου να Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο σαν το φως και το πρόσωπό σου πάνω από τον ήλιο και μην αντέχοντας να βλέπουν το αφόρητο της λάμψης σου, έπεφταν στη γη, μη μπορώντας καθόλου να ατενίσουν.

Διότι άκουγαν φωνή που έδινε μαρτυρία από ψηλά· Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, που ήλθε στον κόσμο να σώσει τον άνθρωπο. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἐλέησον, ἐκ γ' Δόξα Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα….

Sostis - Ιερός Ναός Αγίου Σώστη Νέας Σμύρνης

Λάμψε και σε μας τους αμαρτωλούς το φως σου το αιώνιο, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, εσύ που Είμαι 57 χρονών και δεν μπορώ να χάσω βάρος το φως ας είσαι δοξασμένος.

Έπειτα ψάλλουμε: Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· Ὅτι σὸν τὸ κράτος Δείχνοντας την αλλαγή των ανθρώπων που θα συμβεί στη δεύτερη και φρικτή έλευσή σου με δόξα, Σωτήρα μας, μεταμορφώθηκες πάνω στο όρος Θαβώρ· ο Ηλίας και ο Μωϋσής συζητούσαν με σένα· κάλεσες μαζί τους τρεις από τους Μαθητές, οι οποίοι όταν είδαν, Δέσποτα, τη δόξα σου, από την αστραπή σου ένιωσαν κατάπληξη· εσύ που τότε έλαμψες σε αυτούς το φως σου, φώτισε τις ψυχές μας.

Πάνω στο όρος Θαβώρ μεταμορφώθηκες Ιησού και σύννεφο φωτεινό, απλωμένο σαν σκηνή, κάλυψε πλήρως τους Αποστόλους με τη δόξα σου· για αυτό και έριξαν το βλέμμα στη γη, μην αντέχοντας να βλέπουν την λαμπρότητα της απρόσιτης δόξας του προσώπου Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο, άναρχε Σωτήρα Χριστέ, Θεέ μας· εσύ που τότε έλαμψες σε αυτούς το φως σου, φώτισε τις ψυχές μας. Εσύ που ανέβηκες Το levi είναι τελείως αδύναμα εξασθενημένο με τους μαθητές στο όρος και άστραψες με τη δόξα του Πατέρα, ο Ηλίας μαζί με τον Μωϋσή στέκονται κοντά σου· διότι ο Νόμος και οι Προφήτες σε υπηρετούν ως Θεό, εσένα τον οποίο Αυτός που σε γέννησε, ομολογώντας την φυσική υιότητα, κουτάβια αδυνατίσματος ονόμασε Υιό, τον οποίο υμνούμε μαζί με σένα και το Πνεύμα.

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι.