Ζωτικά όργανα

Ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους

Να θυμάστε Η αποστολή μας Αποστολή μας στο Pinterest είναι να δίνουμε στους ανθρώπους την έμπνευση να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει.

Αποζημίωση στα "θύματα" που πίστεψαν ότι η καφεΐνη στο εσώρουχο αδυνατίζει

Το προωθητικό περιεχόμενο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη ζωή που τους αρέσει και για αυτόν τον λόγο θέλουμε οι διαφημίσεις να είναι ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους καλές με όλα τα άλλα πράγματα που βλέπετε στο Pinterest. Αν ακολουθήσετε ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους τις οδηγίες, το περιεχόμενο που θα διαφημίσετε στο Pinterest δεν μπορεί παρά να είναι υπέροχο. Αυθεντικότητα με το κοινό σας Αυθεντικότητα σημαίνει να είστε ακριβείς και ειλικρινείς όσον αφορά το Το πίτουρο Psyllium βοηθά στην απώλεια βάρους ή την υπηρεσία που διαφημίζετε.

Σημαίνει, επίσης, να είστε ειλικρινείς με τους χρήστες σχετικά με όσα θα πρέπει να περιμένουν κατά την αλληλεπίδραση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Να είστε ειλικρινείς ως προς ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους σχέση σας με το Pinterest Οι διαφημίσεις σας θα πρέπει να ακολουθούν οδηγίες μας για το brand και δεν πρέπει να υποδηλώνουν ότι το Pinterest επιχορηγεί την προωθητική σας ενέργεια ή συνδέεται επισήμως με αυτήν.

Θα πρέπει να είναι εμφανές ότι η σχεδίαση της διαφήμισής σας ανήκει στην επιχείρησή σας και δεν συνδέεται με το Pinterest. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λέξη «Pinterest», αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λεκτικό μας σήμα. Να κοινοποιείτε τις πρακτικές τιμολόγησης που ακολουθείτε Αν οι χρεώσεις σας προς τους χρήστες εφαρμόζονται σε τακτική βάση, σας συνιστούμε να ακολουθείτε διαφανείς διαδικασίες και να τους κοινοποιείτε τους όρους πληρωμής.

Να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων Δεν ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους οι διαφημίσεις σας να καταστρατηγούν ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή προσωπικών δεδομένων. Να σέβεστε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε Βεβαιωθείτε ότι η στόχευσή σας είναι συναφής ακολουθώντας όλες ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους παρακάτω οδηγίες.

Μην στοχεύετε ευαίσθητες κατηγορίες Η στόχευση συγκεκριμένων κοινών μπορεί να είναι ακατάλληλη και προσβλητική.

Πολιτικές Διαφήμισης της Snap

Δεν είναι θεμιτό να απευθύνεστε στους άλλους κατά τρόπο που υπονοεί ότι γνωρίζετε ευαίσθητες πληροφορίες που τους αφορούν. Απαγορεύεται η στόχευση κοινών βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών: Ευάλωτη υγεία ή ιατρικές παθήσεις Φυλή, χρώμα ή εθνοτική καταγωγή Προσωπικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, των σωματικών και των συναισθηματικών δυσκολιών Θρήσκευμα ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδέσεις Σεξουαλική συμπεριφορά, προσανατολισμός ή σεξουαλική ταυτότητα Φερόμενη ή πραγματική διάπραξη εγκλήματος Ιδιότητα μέλους ή άλλη σχέση με συνδικαλιστικές οργανώσεις Πολιτικές πεποιθήσεις Επιπλέον, δεν μπορείτε να στοχεύετε χρήστες κάτω των 18 ετών με τις διαφημίσεις Σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται επίσης ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους στόχευση αντιπροσώπων για τις παραπάνω ευαίσθητες κατηγορίες.

Προστατευόμενες ομάδες Ορισμένες κατηγορίες διαφημίσεων έχουν πρόσθετους περιορισμούς στόχευσης. Πέρα από τις οδηγίες για τη μη στόχευση ευαίσθητων κατηγοριών κοινού, στις διαφημίσεις που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες δεν μπορεί να γίνεται χρήση παρόμοιου κοινού, ηλικίας, φύλου ή ταχυδρομικού κώδικα ως επιλογών στόχευσης, ούτε μπορούν να εξαιρούνται οι προστατευόμενες ομάδες: Πιστώσεις: διαφημίσεις που προωθούν πιστωτικά προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες, ενυπόθηκα δάνεια και δάνεια.

Απασχόληση: Διαφημίσεις που προωθούν ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης και θέσεων τηλεργασίας.

Παραπλανητική περιγραφή

Κατοικία: διαφημίσεις που προωθούν την αγορά, πώληση, ή μίσθωση γης ή κατοικίας. Σημειώνεται ότι η ηλικία, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση προστατεύονται και για ορισμένες ομάδες για τις οποίες το Pinterest απαγορεύει τη γενική στόχευση. Η προβολή διαφημίσεων που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες και χρησιμοποιούν απαγορευμένα κριτήρια στόχευσης δεν θα επιτρέπεται. Προσοχή σε κάθε χρήση δεδομένων Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα για στόχευση ή μέτρηση διαφημίσεων στο Pinterest, πρέπει να τηρείτε τους Όρους χρήσης δεδομένων διαφημίσεων.

Ψευδής διαφήμιση

Αυτό ισχύει για τη χρήση δυνατοτήτων όπως η ετικέτα του Pinterest, τα είδη κοινού και οι καμπάνιες με στόχο τις εγκαταστάσεις εφαρμογής. Τηρήστε όλους τους κανόνες για τις μετρήσεις και τη στόχευση κοινού Στις περιπτώσεις που συλλέγετε δεδομένα μέσω διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest, πρέπει να το γνωστοποιείτε στους χρήστες και να λαμβάνετε τη συναίνεσή τους για τη συλλογή, την κοινοποίηση και τη χρήση των εν λόγω δεδομένων.

Αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα Pinterest ή μας στέλνετε δεδομένα δραστηριότητας σε εφαρμογή για κινητά, πρέπει να ενημερώνετε τους χρήστες του ιστότοπου ή της εφαρμογής σας ότι οι πληροφορίες τους θα κοινοποιούνται σε τρίτους με σκοπό την προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων με στόχευση βάσει συμπεριφοράς, καθώς και ότι μπορούν να επιλέξουν να μην βλέπουν διαδικτυακές διαφημίσεις με στόχευση βάσει συμπεριφοράς στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης του λογαριασμού τους στο Pinterest, ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους ιστότοπο AdChoices στη διεύθυνση optout.

Δεν πρέπει να παραχωρείτε στο Pinterest πληροφορίες που σχετίζονται με ευαίσθητες κατηγορίες, όπως ιατρικές παθήσεις ή εθνική καταγωγή, ή πληροφορίες που συλλέγονται από ιστοτόπους ή εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά ή οποιοδήποτε άτομο κάτω των 13 ετών ή του ορίου ηλικίας που απαιτείται από τη νομοθεσία της περιοχής σας για την παροχή συναίνεσης εφόσον είναι μεγαλύτερο. Θα πρέπει να παρέχετε μόνο αναγνωριστικά χρήστη όπως αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά ή κατακερματισμένα email σε καθορισμένα πεδία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Pinterest.

Μην στέλνετε στο Pinterest λίστες πελατών που βασίζονται σε δραστηριότητα χρήστη από μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο σε μια συσκευή iOS.

  1. Γρήγορη χορτοφαγική δίαιτα απώλειας βάρους
  2. Ακτινίδιο θεραπεία για απώλεια βάρους
  3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε λόγω δανείου είτε από αλληλόχρεο λογαριασμό.
  4. Σκέφτεστε ένα Patch απώλειας βάρους; Τι πρέπει να γνωρίζετε - Διαχείριση Βάρους
  5. Πώς να παρακινήσετε τον εαυτό σας να χάσει βάρος
  6. Συμπέρασμα Εισαγωγή Το Snapchat είναι μια εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφραστούν, να ζήσουν τη στιγμή, να μάθουν για τον κόσμο και να διασκεδάσουν μαζί.
  7. Αποζημίωση στα "θύματα" που πίστεψαν ότι η καφεΐνη στο εσώρουχο αδυνατίζει

Μην στέλνετε στο Pinterest πληροφορίες για κανένα πρόσωπο που έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη χρήση τέτοιων δεδομένων για σκοπούς στοχευμένων διαφημίσεων. Να σέβεστε τα δεδομένα και το απόρρητο των μελών της κοινότητας Απαγορεύεται: Η χρήση των δεδομένων που συλλέγετε ή λαμβάνετε μέσω διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης κοινού ή της κατάρτισης προφίλ χρήστη εκτός από την κατανόηση της απόδοσης που έχουν οι καμπάνιες σας στο Pinterest σε ανώνυμη βάση.

Η κοινοποίηση δεδομένων από διαφημιστικές υπηρεσίες του Pinterest σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών.

πώς να χάσετε βάρος για έναν άνδρα 35 ετών ύφασμα αδυνατίσματος

Ο συνδυασμός δεδομένων από διαφημιστικές υπηρεσίες του Pinterest με προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης π. Αν λάβετε από το Pinterest τυχόν δεδομένα που συνδέονται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό π. Τα κείμενά σας πρέπει να είναι τεκμηριωμένα Θέτουμε υψηλά πρότυπα για την ποιότητα των κειμένων των διαφημίσεων στο Pinterest, ώστε να προβάλλουμε εμπνευσμένες εντύπωση αδυνατίσματος που παροτρύνουν τους υποψήφιους πελάτες.

Για συμβουλές, ανατρέξτε στις βέλτιστες πρακτικές δημιουργικού και στους πίνακες του The Studio. Επαγγελματικές και προσεγμένες εικόνες Η σύνταξη του διαφημιστικού κειμένου πρέπει να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα γραφής.

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με: Εικόνες που είναι θολές, θαμπές ή με κόκκο προτιμήστε ανάλυση τουλάχιστον x pixel Εικόνες με πολύ μικρό ή θολό κείμενο για ανάγνωση Εικόνες που έχουν εσφαλμένο προσανατολισμό ανάποδη ή πλάγια διάταξη Εικόνες με κακή επεξεργασία ή με κακό κροπάρισμα Υπερβολικά πυκνές εικόνες με έντονη επικάλυψη κειμένου ή με μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών και χρωμάτων προτιμήστε 4 πλαίσια και 2 γραμματοσειρές ή χρώματα κατά μέγιστο Εικόνες με ψευδείς λειτουργίες, όπως κουμπιά αναπαραγωγής ή λήψης, εικονίδια ειδοποιήσεων, γραμμές αναζήτησης ή στοιχεία που μιμούνται ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους του Pinterest όπως τα κουμπιά αποθήκευσης ή αγοράς του Pinterest Στοιχεία που μιμούνται λειτουργίες του Pinterest όπως τα κουμπιά ή τα αποσιωπητικά Γραμματικά και ορθογραφικά λάθη ή υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και συμβόλων.

Περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που δημιουργήθηκε από τους χρήστες όπως selfie και στιγμιότυπα οθόνης Διαφημίσεις με στροβοσκοπικά εφέ ή εφέ που αναβοσβήνουν Ποιοτικές σελίδες προορισμού Μας ενδιαφέρει η διαφημιστική εμπειρία από την αρχή έως το τέλος — ακόμα και η διεύθυνση URL στην οποία συνδέεται η διαφήμισή σας. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι χρήστες θα βρουν αυτό που ψάχνουν όταν κάνουν κλικ στη διαφήμιση.

Δεν επιτρέπονται σελίδες προορισμού οι οποίες: Ζητούν από τους χρήστες να προβούν σε κάποια ενέργεια όπως εγγραφήπροκειμένου να μπορούν να δουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στη διαφήμισή σας ότι αυτή η ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους είναι απαραίτητη. Έχουν αναδυόμενες διαφημίσεις ή εκκινούν αυτόματες λήψεις στις συσκευές των χρηστών.

μεταβολισμός απώλειας βάρους Βουδισμός για να χάσετε βάρος

Κατευθύνουν τους χρήστες σε άλλη σελίδα. Περιέχουν κυρίως διαφημιστικό περιεχόμενο q σχηματίστε ένα ραβδί αδυνατίσματος που δημιουργήθηκαν για προβολή διαφημίσεων. Οδηγούν σε ασυνεπείς εμπειρίες Δημιουργήστε μια σταθερή εμπειρία Οι διαφημίσεις σας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ποιοι είστε και τι προωθείτε. Βεβαιωθείτε, λοιπόν, ότι η εικόνα, η περιγραφή ψευδείς διαφημίσεις απώλειας βάρους η σελίδα προορισμού της διαφήμισής σας είναι συνεπείς με το μήνυμά σας.

Δεν επιτρέπεται οι διαφημίσεις σας να choco lite pret ή να υποδηλώνουν ότι κάποιο προϊόν είναι διαθέσιμο στη σελίδα προορισμού σας, εάν στην πραγματικότητα δεν προσφέρετε αυτό το προϊόν.

Μαμά και διατροφή: Πέντε ανοιξιάτικα φρούτα και λαχανικά για απώλεια βάρους

Υπεύθυνη διαχείριση περιεχομένου Απαγορεύονται ορισμένες κατηγορίες διαφημίσεων και περιορίζουμε άλλες. Όπως πάντα, φέρετε την ευθύνη για το περιεχόμενο που διαφημίζετε στο Pinterest, καθώς και για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρετε.

Οδηγίες για απαγορευμένο περιεχόμενο Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται τα εξής: Ερωτικά βοηθήματα. Προϊόντα σε σχήμα συγκεκριμένων σημείων του σώματος γεννητικά όργανα, οπίσθια ή γυναικείο στήθος Βίντεο για ενήλικες ή πορνογραφικά βίντεο, δημοσιεύσεις, live show. Προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας. Υπηρεσίες που παρέχουν περιστασιακό σεξ ή εύρεση συντρόφου ή συνοδών διεθνώς Υπόνοιες σεξουαλικής δραστηριότητας με ρούχα ή χωρίς.

Η αντικειμενοποίηση ατόμων με σεξουαλικό τρόπο για την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας Δεν επιτρέπονται επίσης: Γυμνό ή υπόνοιες γυμνού όπως θολές εικόνες και σχέδια.

διαφορά έγκυο ή λίπους στην κοιλιά εντοπισμένη εξασθένηση της κοιλιάς

Υπόνοιες σεξουαλικής δραστηριότητας με ρούχα ή χωρίς. Εστίαση σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος γεννητικά όργανα, ηβικές τρίχες, ανδρικά ή γυναικεία οπίσθια και γυναικείο στήθος. Μπορείτε να διαφημίσετε είδη ρουχισμού, όπως μαγιό και εσώρουχα, φορεμένα από μοντέλα, εφόσον τα προϊόντα δεν είναι ακατάλληλα για ανηλίκους ή απροκάλυπτα σεξουαλικά.

Ωστόσο, δεν επιτρέπονται εικόνες με ανηλίκους που φορούν εσώρουχα και μαγιό, εκτός εάν συνοδεύονται από ενήλικες στην εικόνα. Clickbait Θέλουμε οι διαφημίσεις να είναι όμορφες και χρήσιμες.

καλό αποτελεσματικό προϊόν απώλειας βάρους msn χάσουν λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλουμε να ασκούν πίεση ή να εξαπατούν τους χρήστες με περιεχόμενο που λειτουργεί ως δόλωμα. Απαγορεύεται η χρήση πρακτικών clickbait που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη περιέργεια με τους εξής τρόπους: Εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο φόβο.