Δωρεάν κατασκήνωση – Pitsas Camp

Οικογενειακή κατασκήνωση απώλειας βάρους

οικογενειακή κατασκήνωση απώλειας βάρους

Κάνε αίτηση! Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του δικαιούχου, στις σελίδες όπου να φαίνονται τα στοιχεία του ιδίου και των προστατευόμενων μελών του.

ΟΑΕΔ - Παιδικές κατασκηνώσεις 2021: Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις

Όροι και προϋποθέσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι δήλωσαν το φορολογικό έτος οικογενειακό εισόδημα μέχρι Ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

οικογενειακή κατασκήνωση απώλειας βάρους

Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών 50 ημερήσια επιδόματα 4. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων 4 μηνών.

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχείων το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτουςδεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των

οικογενειακή κατασκήνωση απώλειας βάρους