Σάκης Αρναούτογλου: Ζέστη, υγρασία, εξασθενημένοι άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Εξασθενημένη διαφήμιση

Η μπαταρίαΤο τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC περιέχει δύο μπαταρίες.

εξασθενημένη διαφήμιση

Η εξασθενημένη διαφήμιση για το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αντικατασταθεί αν: ανάβει η πληροφοριακή λυχνία και στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται το μήνυμα Εξασθενημένη μπαταρία κλειδιού αυτοκινήτου Βλ. Άνοιγμα Σύρετε την ελατηριωτή ασφάλεια στο πλάι. Ταυτόχρονα, τραβήξτε ταυτόχρονα το κλειδί προς τα πίσω. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με μύτη 3 mm στην οπή πίσω από την ελατηριωτή ασφάλεια και ανασηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

εξασθενημένη διαφήμιση

Σημείωση Γυρίστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί με τα κουμπιά προς τα πάνω εξασθενημένη διαφήμιση να μη σας πέσουν οι μπαταρίες όταν το εξασθενημένη διαφήμιση.

Σημαντικό Μην αγγίζετε τις καινούργιες μπαταρίες και τις επιφάνειες επαφής τους με τα δάχτυλά σας, διότι μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους. Οι εργοστασιακές μπαταρίες ή οι μπαταρίες που αντικαθιστώνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Τύπος μπαταρίας Χρησιμοποιήστε μπαταρίες τύπου CR, 3 V. Συναρμολόγηση Πιέστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στη θέση του.

10 Διαφημίσεις που θα μείνουν αξέχαστες (1986-1997)

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο με την πλευρά στην οποία υπάρχει η υποδοχή στραμμένη προς τα πάνω και σπρώξτε το κλειδί μέσα στην υποδοχή του. Πιέστε ελαφρά το κλειδί. Θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ" όταν το κλειδί ασφαλίσει στη θέση του.

εξασθενημένη διαφήμιση

Σημαντικό Φροντίστε οι αποφορτισμένες μπαταρίες να απορριφθούν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. Σχετικά Άρθρα.

εξασθενημένη διαφήμιση